Välkommen till

KWD GROUP ab

Inom koncernen finns ett brett och djupt industriellt kunnande sedan många år. I vårt framgångskoncept ligger naturligtvis djupa och långsiktiga relationer med våra kunder. I många fall arbetar bolagen integrerat i olika kundprojekt, vilket skapar trygghet för dig som kund. Med våra gemensamma resurser blir vi en mycket kompentent partner för effektiva industriella tekniklösningar.